★★★

 Պատերազմը պետք է ճիվաղին,

Քանզի դեռ չեն դատում հաղթողին՝։

Comments

Popular posts from this blog

Հիմա

Խորհրդարան 2023

Հավասարաչափ քսմսվող շարժում